Byte av takpannor på magasin. Hackefors Linköping

“Tak på Sädesmagasin i Hackefors, Linköping. Taket är ca 320 m2, tvåkupiga tegelpannor. Allt ska bytas: underpapp, ströläkt, bärläkt och tegelpannor . Vi söker renoverings idag och behöver er offert.”
Komplett byte på magasin. Behöver ni takhjälp i Östergötland?

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *